banner

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.